Pacific Cross

Pacific Cross

Kết quả: 9 Sản Phẩm
Pacific Cross | Chương trình HEALTH FIRST 1 | 150 triệu

Chương trình Health First được thiết kế nhằm mang đến giải pháp chăm sóc y tế toàn cầu với mức phí hợp lý và quyền lợi thiết kế linh hoạt phù hợp với mọi nhu cầu của từng cá nhân, gia đình và tổ chức. Chương trình cung cấp cho bạn sự bảo vệ toàn […]

1.892.000 
Xem Chi Tiết
Pacific Cross | Chương trình HEALTH FIRST 2 | 250 triệu

Chương trình Health First được thiết kế nhằm mang đến giải pháp chăm sóc y tế toàn cầu với mức phí hợp lý và quyền lợi thiết kế linh hoạt phù hợp với mọi nhu cầu của từng cá nhân, gia đình và tổ chức. Chương trình cung cấp cho bạn sự bảo vệ toàn […]

2.791.000 
Xem Chi Tiết
Pacific Cross | Chương trình HEALTH FIRST 3 | 450 triệu

Chương trình Health First được thiết kế nhằm mang đến giải pháp chăm sóc y tế toàn cầu với mức phí hợp lý và quyền lợi thiết kế linh hoạt phù hợp với mọi nhu cầu của từng cá nhân, gia đình và tổ chức. Chương trình cung cấp cho bạn sự bảo vệ toàn […]

4.648.000 
Xem Chi Tiết
Pacific Cross | Chương trình MASTER 1 | 5 tỷ

Các chương trình bảo hiểm sức khỏe Master – Pacific Cross, Với mức quyền lợi từ 2.600.000.000VND – 20.000.000.000VND được thiết kế cho những người muốn tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất trên toàn cầu. Các chương trình này rất linh hoạt giúp khách hàng có thể tùy chọn quyền lợi […]

27.407.000 
Xem Chi Tiết
Pacific Cross | Chương trình MASTER 2 | 10 tỷ

Các chương trình bảo hiểm sức khỏe Master – Pacific Cross, Với mức quyền lợi từ 2.600.000.000VND – 20.000.000.000VND được thiết kế cho những người muốn tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất trên toàn cầu. Các chương trình này rất linh hoạt giúp khách hàng có thể tùy chọn quyền lợi […]

28.433.000 
Xem Chi Tiết
Pacific Cross | Chương trình MASTER 3 | 20 tỷ

Các chương trình bảo hiểm sức khỏe Master – Pacific Cross, Với mức quyền lợi từ 2.600.000.000VND – 20.000.000.000VND được thiết kế cho những người muốn tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất trên toàn cầu. Các chương trình này rất linh hoạt giúp khách hàng có thể tùy chọn quyền lợi […]

32.554.000 
Xem Chi Tiết
Pacific Cross | Chương trình TOÀN MỸ | Cao cấp 2 tỷ

Các chương trình trong gói bảo hiểm sức khỏe Toàn Mỹ của chúng tôi được thiết kế dành cho các khách hàng mong muốn có được dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Các chương trình này rất linh hoạt giúp khách hàng tùy chọn mức quyền lợi điều […]

6.053.000 
Xem Chi Tiết
Pacific Cross | Chương trình TOÀN MỸ | Cơ bản 500 triệu

Các chương trình trong gói bảo hiểm sức khỏe Toàn Mỹ của chúng tôi được thiết kế dành cho các khách hàng mong muốn có được dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Các chương trình này rất linh hoạt giúp khách hàng tùy chọn mức quyền lợi điều […]

3.984.000 
Xem Chi Tiết
Pacific Cross | Chương trình TOÀN MỸ | Trung cấp 1 tỷ

Các chương trình trong gói bảo hiểm sức khỏe Toàn Mỹ của chúng tôi được thiết kế dành cho các khách hàng mong muốn có được dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Các chương trình này rất linh hoạt giúp khách hàng tùy chọn mức quyền lợi điều […]

4.904.000 
Xem Chi Tiết