FWD Cả nhà vui khỏe

1.250.000  1.250.000 

(Giá có thể thay đổi tùy theo đối tác)

Một quỹ bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, cả nhà được bảo vệ