FWD Care Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 2.0

1.250.000  1.250.000 

(Giá có thể thay đổi tùy theo đối tác)

Bảo hiểm trước 80 bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu