FWD Care Bảo hiểm miễn đóng phí nâng cao 2.0

1.250.000  1.250.000 

(Giá có thể thay đổi tùy theo đối tác)

Giải pháp hỗ trợ đóng phí duy trì hợp đồng bảo hiểm trước Bệnh hiểm nghèo và Tử vong