FWD Care Bảo hiểm tai nạn

1.150.000  1.150.000 

(Giá có thể thay đổi tùy theo đối tác)

Bảo hiểm toàn diện cho các tổn thương và rủi ro do tai nạn