FWD Care Bảo hiểm trợ cấp nằm viện

1.150.000  1.150.000 

(Giá có thể thay đổi tùy theo đối tác)

Hỗ trợ viện phí theo số ngày nằm viện