Manulife | Bảo hiểm tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

(Giá có thể thay đổi tùy theo đối tác)
Danh mục sản phẩm: Sản phẩm bổ trợ, Thẻ sản phẩm: bảo hiểm bệnh hiểm nghèo , bảo hiểm ung thư ,

Tham khảo chi tiết các quyền lợi của sản phẩm bổ trợ:

Tài liệu giới thiệu sản phẩm: Xem

Bảo hiểm Từ Vong hoặc Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn – Khấu trừ phí bảo hiểm rủi ro: Xem