Manulife | Hành trình hạnh phúc

(Giá có thể thay đổi tùy theo đối tác)
Danh mục sản phẩm: Bảo hiểm Nhân thọ, Thẻ sản phẩm: bảo hiểm bệnh hiểm nghèo , bảo hiểm ung thư ,

Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều là những giai đọan đẹp nhất nếu chúng ta biết trân trọng và sống hết mình. Bạn đã sẵn sàng xây dựng kế hoạch tài chính trọn đời để tận hưởng trọn vẹn từng giai đoạn cuộc sống cùng Manulife chưa? Với Manulife Hành Trình Hạnh Phúc, bạn có thể tận hưởng những quyền lợi đặc biệt như dưới đây:

Tài liệu giới thiệu sản phẩm

Bảng minh họa quyền lợi sản phẩm